Montessorihögstadium i Gävle

På initiativ av föräldrar på Gefle Montessoriskola hölls ett informationsmöte där Sandvikens Montessoriskola beskrev sina erfarenheter av att starta högstadium. Efter mötet bildades en arbetsgrupp av föräldrar intresserade av att arbeta aktivt för att ett högstadium startas även i Gävle.

Arbetsgruppen har varit i kontakt med kommunen som ställer sig mycket positiv, eftersom man ser det som värdefullt att det finns montessoriskolor i kommunen.

Ansökan om att starta friskola ska vara inlämnad till Skolverket senast 1 april. Man får räkna med att det tar drygt ett år innan man är i gång, vilket innebär att ett högstadium kan starta till höstterminen 2006.

Skolan ska vara avgiftsfri och finansieras genom skolpeng från de kommuner eleverna bor i. Skolverket är tillsynsmyndighet och skolan kommer därmed att stå under samma lagar och förordningar som de kommunala skolorna.

Efter diskussion med Sandvikens Montessoriskola tror vi att det är orealistiskt att starta med årskurs 9. Vi tror också att det är nödvändigt att eleverna har montessoribakgrund. Av dessa två anledningar har vi valt att skicka denna information just till er. Arbetsgruppen ser inte ett föräldrakooperativ som en bra form utan vår ambition är att hitta en ”eldsjäl” i form av rektor och/eller lärare driva verksamheten.

Ett medborgarförslag om att starta ett kommunalt Montessorihögstadium kommer även att lämnas in.

Innan något annat görs måste vi veta intresset från er föräldrar och barn. Vill ni barn gå i ett montessorihögstadium? Vad vill ni föräldrar?

Blankett för anmälan, Högerklicka här på anmälningsblanketten och välj spara som, eller klicka och skriv ut

 
  Arbetsgruppen för montessorihögstadium i Gävle
 
  Monika Cyrén, 10 07 25
Carina Grave Göthe, 18 66 09
Hjördis Hedin, 18 39 06
Karin Högberg, 66 86 26
Taru Ikonen, 12 66 63
Laila Kjerstenson, 10 21 05
Magnus Kölgran, 14 31 70
Magnus Kölgran, 14 31 70
Oskar Vandell, 070-620 58 98
Jonas Westlund, 10 20 18
Åsa Weston Wärn, 10 39 00
Magnus Wåhlander, 16 87 02
Torbjörn Åström, 12 27 05
Linda Seitola Gunnarson, 960 56, linda@tomtebo.se